[IMG]اتجاه السوق ليوم الاثنين 6/7/2009م مع سابك نادي خبراء المال[/IMG][IMG]اتجاه السوق ليوم الاثنين 6/7/2009م مع سابك نادي خبراء المال[/IMG]